Monday, 30 November 2015

Openbaring#87: Openbaring 16: Die 6de wraakskaal word uitgestort


Die sesde skaal tref die Eufraat, ʼn groot, bekende rivier wat eens die noordelike grens van die land Israel was.

Die boek Openbaring verloop chronologies, in orde!

Openbaring 1:19 gee die sleutel tot die verstaan van die boek Openbaring:


Op 1:19  Skryf die dinge op wat jy gesien het, die wat is, sowel as die wat gaan gebeur;


wat jy gesien het: Dit wat Johannes gesien het (Op 1): Hierdie professie is vervul.

wat is: Die Kerk era (Op 2-3): Hierdie professie is besig om in vervulling te gaan.

wat gaan gebeur: (Op 4-22): Hierdie professie is toekomstig, moet nog vervul word.

Die gebeure in die Hemel wat VOOR die Verdrukking begin:


Deel 1: Op 4: Die oordeelstroon van God : Lees hier
Deel 2; Op 5: Die Lam en die boek verseel met 7 seels: Lees hier

Die gebeure tydens die eerste drie-en-ʼn-half jaar van die Verdrukking


Op 6: 'n ontleding van Daniel 9:27: Lees hier
Op 6: die Kerk gaan nie deur die Groot Verdrukking Lees hier
Op 6: Die 7 seels (eerste reeks van oordele): Lees hier
Op 6: Die Perde: Letterlik of nie? Lees hier
Op 6: Die Perde (die oopmaak van Seels 1-4): Lees hier
Op 6: Die oopmaak van die 5de Seel: Lees hier
Op 6: Die oopmaak van die 6de Seel: Lees hier

Op 7: Openbaring 7 is ʼn parentese: Lees hier
Op 7: Die 144 000 Jode: Lees hier
Op 7: Die uitgereddes uit alle nasies: Lees hier

Op 8: Die opmaak van die 7de Seel: Lees hier
Op 8: Die blaas van die 1ste basuin: Lees hier
Op 8: Die blaas van die 2de basuin: Lees hier
Op 8: Die blaas van die 3de basuin: Lees hier
Op 8: Die blaas van die 4de basuin: Lees hier
Op 8: Die aankondiging van die 3 Wee: Lees hier

Op 9: Die blaas van die 5de basuin is die 1st Wee: Lees hier
Op 9: Die blaas van die 6de basuin is die 2de Wee: Lees Hier

Die gebeure tydens die middel van die Verdrukking


Op 10: Die gebeure in die middel van die Verdrukking: Lees Hier
Op 10: Openbaring 10 is 'n parentese: Lees Hier
Op 10: God is nie sonder Sy getuienis tot die wereld nie: Lees hier

Op 11: Die 3de Tempel: Lees hier
Op 11: Elia en Henog is die twee Getuies: Lees hier
Op 11: Elia en Henog se bediening, dood en opstanding: Lees hier
Op 11: Die blaas van die 7de basuin is die 3de Wee: Lees hier

Op 12: Die tyd van benoudheid vir Jakob: Lees hier
Op 12: Die vrou met die son bekleed is Israel: Lees hier
Op 12: Die manlike kind is die 144 000 Jode: Lees hier
Op 12: Die vuurrrooi draak is Satan: Lees hier

Op 13: Wêreldryke in professie volgens Daniel: Lees hier
Op 13: Die Antichris se ware kleure word getoon: Lees hier
Op 13: Die Antichris se een wêreldregering: Lees hier
Op 13: Die Antichris se een wêreldgodsdiens: Lees hier
Op 13: Die Antichris se een wêreldekonomie: Lees hier

Op 14: Is ʼn voorspel tot die 7 wraakskaal-oordele: Lees hier
Op 14: Die 144 000 (manlike kind) is in die hemel: Lees hier
Op 14: Die aankondigings in die hemel: Lees hier
Op 14: Die graanoes word ingesamel: Lees hier
Op 14: Die wynoes word ingesamel: Lees hier

Die gebeure tydens die laaste drie-en-ʼn-half jaar van die Verdrukking


Op 15: Gebeure in die hemel VOOR die uitstorting van die wraakskale: Lees hier

Op 16: God beveel die uitstorting van die wraakskale: Lees hier
Op 16: Die 1ste wraakskaal word uitgestort: Lees hier
Op 16: Die 2de wraakskaal word uitgestort: Lees hier
Op 16: Die 3de wraakskaal word uitgestort: Lees hier
Op 16: Die 4de wraakskaal word uitgestort: Lees hier
Op 16: Die 5de wraakskaal word uitgestort: Lees hier
Op 16: Die 6de wraakskaal word uitgestort: Hierdie skrywe


Rev 16:1 En ek het ‘n groot stem uit die tempel aan die sewe engele hoor sê: Gaan gooi die skale van die grimmigheid van God op die aarde uit.

 

Die opdroog van die Eufraatrivier (Op 16:12-16)Rev 16:12 En die sesde engel het sy skaal uitgegooi op die groot rivier, die Eufraat, en sy water het opgedroog, sodat die pad van die konings wat van die ooste af kom, reggemaak kon word.

Die sesde skaal tref die Eufraat, ʼn groot, bekende rivier wat eens die noordelike grens van die land Israel was (Gen. 15:18).

Die Eufraatrivier sal opdroog in so ʼn mate dat die nasies van die Ooste droogvoets daardeur kan trek na die slagveld te Armagéddon. (Op16:12)

Al hierdie Antichristelike leërmagte sal dan maklik toegang verkry na die land van Israel waar hulle hoofsaaklik in die noordelike deel van Israel sal saamtrek. (Op16:12)

Die leërmagte sal saamgestel word uit onder meer Irak, Iran, Sirië, Afganistan, Pakistan, Indië en China.

Hierdie lande was deel van die ou Medo- Persië.

Wat ons onder die sesde seël aanskou, is dat onder die invloed van die dier (Antichris), die valse profeet en die draak (Satan), sal der miljoene mense deur demoniese magte aangehits word om saam te trek vir daardie groot dag van Armagéddon in Israel.

Onrein geeste wat soos paddas lyk, sal hul diaboliese werk doen om die wêreld voor te berei vir die slag van Armagéddon. (Op 16:13)

Hulle bring die konings van die aarde en die wêreld bymekaar vir die groot oorlog van Armagéddon (Sag. 12:8-11; Eseg. 38:18-23, Op16:14).

Die oorlog sal op drie fronte plaasvind, in die vallei van Josafat (Megiddo), in die Kedronvallei in Jerusalem en in Bosra (Petra), suid-Jordanië.

Johannes beskrywe dit as die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God (vers 14).

Die bymekaarkom van die nasies in die land Israel word in die Bybel voorgehou as ʼn byeenkoms teen God en sy Gesalfde (Ps. 2:1-6).

Vanuit God se oogpunt kom die nasies bymekaar teen sy volk (Joël 3:9-16).

Te midde van al die dinge klink die Here Jesus Christus se waarskuwing in vers 15: Kyk, Ek kom soos ʼn dief. (Op 16:15)

Die betekenis is: Die koms van Jesus Christus sal onverwags en skielik wees, Sy verskyning gaan plaasvind wanneer dit die minste verwag word, net soos ʼn dief in die nag (Matt. 24:42-44; 50).

Die bemoediging vir diegene wat aan die Here behoort in dié dae is dan juis: Salig is hy wat waak en sy klere bewaar.

Gelukkig is hulle wat waak en bid en hulself reinbewaar te midde van al die goddeloosheid in die wêreld in die dae net voor die wederkoms (Luk. 21:28, 34-36; Op. 22:11).

Intussen sal hulle aanskou hoe die nasies hoofsaaklik op dié plek saamtrek: Har-Magedon, dit is die berg Meggido reg oorkant die dal van Josafat. (Op 16:16)

In die Ou Testament was dit die plek waar God die vyande van Israel verslaan het (Rig. 5:19; 2 Kon. 23:29).

Regte (C) 2011 Raymond D Lombard

Volgende: Openbaring 16: Die 7de wraakskaal word uitgestort: Lees hier

No comments: