Tuesday, 1 December 2015

Openbaring#89: Openbaring 17: Die Twee Babilons

Openbaring 17 en 18 onderskeidelik praat Johannes van twee Babilons wat in die eindtyd op die voorgrond sal kom.

Die boek Openbaring verloop chronologies, in orde!

Openbaring 1:19 gee die sleutel tot die verstaan van die boek Openbaring:


Op 1:19  Skryf die dinge op wat jy gesien het, die wat is, sowel as die wat gaan gebeur;


wat jy gesien het: Dit wat Johannes gesien het (Op 1): Hierdie professie is vervul.

wat is: Die Kerk era (Op 2-3): Hierdie professie is besig om in vervulling te gaan.

wat gaan gebeur: (Op 4-22): Hierdie professie is toekomstig, moet nog vervul word.

Die gebeure in die Hemel wat VOOR die Verdrukking begin:


Deel 1: Op 4: Die oordeelstroon van God : Lees hier
Deel 2; Op 5: Die Lam en die boek verseel met 7 seels: Lees hier

Die gebeure tydens die eerste drie-en-ʼn-half jaar van die Verdrukking


Op 6: 'n ontleding van Daniel 9:27: Lees hier
Op 6: die Kerk gaan nie deur die Groot Verdrukking Lees hier
Op 6: Die 7 seels (eerste reeks van oordele): Lees hier
Op 6: Die Perde: Letterlik of nie? Lees hier
Op 6: Die Perde (die oopmaak van Seels 1-4): Lees hier
Op 6: Die oopmaak van die 5de Seel: Lees hier
Op 6: Die oopmaak van die 6de Seel: Lees hier

Op 7: Openbaring 7 is ʼn parentese: Lees hier
Op 7: Die 144 000 Jode: Lees hier
Op 7: Die uitgereddes uit alle nasies: Lees hier

Op 8: Die opmaak van die 7de Seel: Lees hier
Op 8: Die blaas van die 1ste basuin: Lees hier
Op 8: Die blaas van die 2de basuin: Lees hier
Op 8: Die blaas van die 3de basuin: Lees hier
Op 8: Die blaas van die 4de basuin: Lees hier
Op 8: Die aankondiging van die 3 Wee: Lees hier

Op 9: Die blaas van die 5de basuin is die 1st Wee: Lees hier
Op 9: Die blaas van die 6de basuin is die 2de Wee: Lees Hier

Die gebeure tydens die middel van die Verdrukking


Op 10: Die gebeure in die middel van die Verdrukking: Lees Hier
Op 10: Openbaring 10 is 'n parentese: Lees Hier
Op 10: God is nie sonder Sy getuienis tot die wereld nie: Lees hier

Op 11: Die 3de Tempel: Lees hier
Op 11: Elia en Henog is die twee Getuies: Lees hier
Op 11: Elia en Henog se bediening, dood en opstanding: Lees hier
Op 11: Die blaas van die 7de basuin is die 3de Wee: Lees hier

Op 12: Die tyd van benoudheid vir Jakob: Lees hier
Op 12: Die vrou met die son bekleed is Israel: Lees hier
Op 12: Die manlike kind is die 144 000 Jode: Lees hier
Op 12: Die vuurrrooi draak is Satan: Lees hier

Op 13: Wêreldryke in professie volgens Daniel: Lees hier
Op 13: Die Antichris se ware kleure word getoon: Lees hier
Op 13: Die Antichris se een wêreldregering: Lees hier
Op 13: Die Antichris se een wêreldgodsdiens: Lees hier
Op 13: Die Antichris se een wêreldekonomie: Lees hier

Op 14: Is ʼn voorspel tot die 7 wraakskaal-oordele: Lees hier
Op 14: Die 144 000 (manlike kind) is in die hemel: Lees hier
Op 14: Die aankondigings in die hemel: Lees hier
Op 14: Die graanoes word ingesamel: Lees hier
Op 14: Die wynoes word ingesamel: Lees hier

Die gebeure tydens die laaste drie-en-ʼn-half jaar van die Verdrukking


Op 15: Gebeure in die hemel VOOR die uitstorting van die wraakskale: Lees hier

Op 16: God beveel die uitstorting van die wraakskale: Lees hier
Op 16: Die 1ste wraakskaal word uitgestort: Lees hier
Op 16: Die 2de wraakskaal word uitgestort: Lees hier
Op 16: Die 3de wraakskaal word uitgestort: Lees hier
Op 16: Die 4de wraakskaal word uitgestort: Lees hier
Op 16: Die 5de wraakskaal word uitgestort: Lees hier
Op 16: Die 6de wraakskaal word uitgestort: Lees hier
Op 16: Die 7de wraakskaal word uitgestort: Lees hier

Op 17: Die Twee Babilons: Hierdie skrywe

Openbaring 17 en 18


Openbaring 17 en 18 onderskeidelik praat Johannes van twee Babilons wat in die eindtyd op die voorgrond sal kom.

Die een is verborge Babilon, wat ʼn geestelike tuiste vir valse godsdienste is, en die ander een ʼn handelstad waarin sonde en ongeregtigheid hoogty sal vier.

Die eerste Babilon word genoem: Verborgenheid, die groot Babilon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde (Op. 17:5), en die ander Babilon, die groot stad (Op. 18:10).

Die Babilon van Openbaring 17, die groot hoer (vers 1), is ʼn magtige godsdiensstelsel wat in die eindtyd veral in die eerste drie-en-ʼn-half jaar van die Verdrukking sterk na vore sal tree.

Openbaring 17 handel oor die sinkretisme van vals godsdienste in die laaste dae, die kombinasie en kulminasie van alle valse wêreldgodsdienste.

Babilon van Openbarin 18 moet herbou word en so die Antichris se politieke en ekonomiese hoofstad word in die dae van die Groot Verdrukking.

Die stad Babilon moet voor die wederkoms van Jesus Christus letterlik herbou word om Bybelse profesieë te vervul, soos deur die profeet Sagaria geprofeteer (Sag. 5:5-11).

Net soos wat daar twee politieke sisteme gedurende die Verdrukking gaan wees, een in die eerste helfte (die tien konings) en een in die tweede helfte (die Antichris), só sal daar ook twee godsdienssisteme wees, een vir elke helfte van die Verdrukking.

In Openbaring 17 is Babilon ʼn vrou, ʼn hoer, ʼn valse godsdienssisteem.

In Openbaring 18 is Babilon ʼn stad, ʼn ekonomiese plek en politieke sisteem.

Regte (C) 2011 Raymond D Lombard

Volgende: Openbaring 17: Babilon die valse Wêreldgodsdiensstelsel (Die visioen): Lees hier

No comments: