Thursday, 23 May 2013

WAT VERSTOM VADER GOD EN JESUS CHRISTUS ONS VERLOSSERGeloof soos die Hoofman oor Honderd (Luk 7:1-10)

Luk 7:7 ....sê dit maar met ‘n woord, en my kneg sal gesond word.;

EN

Geditermineerde, passievolle, hartgedrewe uitroepe na Jesus vir hulp soos die en die Blinde man van Jerigo (Luk 18:35-43)

Luk 18:38-40...Toe roep hy uit en sê: Jesus, Seun van Dawid, wees my barmhartig! En die wat voor loop, bestraf hom dat hy moet stilbly. Maar hy het al harder uitgeroep: Seun van Dawid, wees my barmhartig!

DIT laat Jesus tot stilstand kom, DIT verstom Hom, DIT gryp die hart van Jesus en GOD aan!!!

Luk 7:9 Toe Jesus dit hoor, was Hy oor hom verwonderd, en Hy draai Hom om en sê vir die skare wat Hom volg: Ek sê vir julle, selfs in Israel het Ek so ‘n groot geloof nie gevind nie.

Luk 18:40 En Jesus het gaan staan en bevel gegee dat hy na Hom gebring moes word; en toe hy naby kom, vra Hy hom

No comments: