Friday, 24 May 2013

Want uit genade is julle gered

Broeders en susters, kinders van GOD; weet dit;

Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God; nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. (Eph 2:8-10)


DIE HERE SE SEEN IS "VANDAG"  MY GEBED VIR JOU.

IN JESUS KOSBARE NAAM

AMEN

No comments: