Friday, 17 May 2013

Openbaring 4 - Die Wegraping Deel 1- Is die Wegraping 'n bybelse leerstelling?


1Thess. 4:16-17 Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. (17) Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.

Weggevoer; die verskillende vertalings

Grieks; harpazō; to seize (in various applications): - catch (away, up), pluck, pull, take (by force).

Latyns; rapimuir, from the verb rapio meaning "to catch up" or "take away".

Engels; Rapture is derived from Middle French rapture, via theMedieval Latin raptura ("seizure, rape, kidnapping"), which derives from the Latin raptus ("a carrying off").

Afrikaans; Weggevoer; is derived from the English Rapture, from which the Afrikaans wegraping is derived.

Weggevoer is ook soortgelyk vertaal as:

Joh. 10:12 vang
Matt. 13:19 roof
2Kor. 12:2 weggeruk
2Kor. 12:4 weggeruk
Hand. 8:39 weggevoer
Matt. 11:12 gryp
Joh. 6:15 gryp

Was die Wegraping 'n verborgenheid?

Vir iets om 'n verborgenheid te wees, moet dit in die Nuwe Testament geopenbaar word en nooit in die Ou Testament na verwys word nie.

1Kor. 15:51-53 Kyk, ek deel julle ‘n verborgenheid mee: Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word, (52) in ‘n oomblik, in ‘n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word. (53) Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word.

Die verborgenheid van die Kerk is deur Paulus in die Nuwe Testament geopenbaar (Ef. 3:1-12)

Jesus, as ons hemelse Bruidegom, kom onverwags soos 'n dief in die nag (1Thess. 5:2) om sy bruid te haal (Christus se koms VIR sy Bruid i.e. parousia / physical presence). Hy ontmoet haar in die lug en voer haar vinnig weg na die hemel toe om by Hom te wees (1Thess. 4:16-17, Joh. 14:2-3)

Die inhoud van die verborgenheid van die wegraping is dat daar 'n hele geslag gelowiges gaan wees wat die ewigheid sal ingaan sonder om eers deur die poorte van die dood te gaan. Hulle sal nooit ontslaap nie. Dit is NOOIT in die Ou Testament geopenbaar nie.

Sal die Kerk die Groot Verdrukking beleef?

Paulus het nerens in die Nuwe testament enige aanduiding gegee dat die Kerk deur die Groot Verdrukking sou gaan. Inteendeel, Paulus het wel te kenne gegee dat die Kerk van die toekomstige toorn verlos sal wees.

1Thess. 1:10 en sy Seun uit die hemele te verwag, wat Hy uit die dode opgewek het, Jesus wat ons van die toekomstige toorn verlos.

1Thess. 5:9 Want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur onse Here Jesus Christus

Die toorn is niks anders as die Groot Verdrukking (Matt. 24, 25 Luk. 21, Op. 6)

As die Kerk, die liggaam van Christus, die individuele gelowiges van alle nasies, belowe word dat hul van die troon verlos sal wees, dan is dit ook so dat die Kerk nie deur die Groot Verdrukking sal gaan nie.

Verwysing na die Kerk in die boek Openbaring

Enige verwysing na die Kerk i.e as die "gemeente" koms slegs voor in Hoofstukke 2 -3 (ook slegs een vers verwysing in Hoofstuk 22:16).

Daar is geen verwysing na die Kerk in Hoofstukke 6.1 - 18:24 i.e. die 7 jaar periode van die Groot Verdrukking. Inteendeel verskuif die fokus na Israel.

Daar is in die boek Openbaring dus 'n duidelike onderskeiding in die periodes and hantering van die Kerk en Israel.

1) Die Kerk (Op. 2-3)
2) Israel (Op. 6:1 - 18:24)

Regte (C) 2011 Raymond D Lombard

No comments: