Thursday, 13 November 2014

Openbaring #1: Toekomstig of nie?

My belofte mbt die boek Openbaring:


Kom ons begin by professie en jou denke oor wat word primêr in Open 4-18 geprofeteer?


Is dit nog toekomstig of nie?

No comments: