Thursday, 13 November 2014

Openbaring #12: Die verborgenheid van Israel se vertroosting maw Israel se hede

Die boek Openbaring en die Verborgenhede in die Nuwe Testatment mbt:


Die verharding van Israel…… (Afgehandel die lesing oor Israel se verlede) nl:...

Israel se verwerping Rom 9:1-29 Lees hier

Wie is die Jode wat glo? Lees hier

Israel se verwerping verduidelik Rom 9:30 – 10:21 Lees hier Nou:


Die verharding van Israel…… (Die lesing oor Israel se HEDE)
maw. Israel se internasionale verstrooing weens ongeloof Rom 11: 1-15


Weereens om beter te verstaan kan hierdie gedeelte in 2 ondeskeie onderafdelings bespreek word.


1) Rom 11:1-10: Paulus, self ‘n Israelliet uit die nageslag van Abraham, uit die stam van Benjamin stel dit vir seker dat God Israel nie verstoot het nie. Soos daar in die dae van ELia ‘n oorblyfsel van die volk van Israel was, so sal daar in die teenswoordige tyd ook ‘n oorblyfsel van die volk van Israel wees (TERWYL die ander uit Israel verhard sal wees en bly).


2) Rom 11: 11-15: Paulus stel die doel van Israel se struikeling. Saligheid sou en het tot die heidene gekom en Israel is nou jaloers. Tans, vandag is daar slegs ‘n klein gedeelte (‘n oorblyfsel) van Israel wat GLO, in die toekoms egter sal daar ‘n internasionale saligheid van Israel wees vir die volk as geheel.


Israel se struikeling bring saligheid vir die heidene, en die saligheid van die heidene bring weer saligheid vir die Jode te voorskyn.


Volgende: Israel se toekoms nl. Israel se eindtydse herstel in die Beloofte Land Rom 11:16-24 Lees hier


Hierdie dan nog steeds ten doel om te deel dat die KERK NIE ISRAEL VERVANG NIE


Nog steeds dan Outersreg van: Raymond D Lombard (met toestemming)

No comments: