Thursday, 13 November 2014

Openbaring #8: Wat is die verborgenhede in die Nuwe Testament geopenbaar


Die boek Openbaring en die verborgenhede in die Nuwe Testament geopenbaar...

Die woord "verborgenheid" is baie belangrik in die uitleg van die sistematiese teologie rakende Eskatologie (leer van die Eindtyd) en Esklesiologie (leer van die Kerk)...


Al die verborgenhede het aldus direk of indirek betrekking tot die Kerk leer en die twee leer stukke.


Lees gerus 1Kor 2:6 - 3:3, 4:6 waarin Paulus afsluit met die waarskuwing vir "die geestelike mens" om te bly in die geskrewe Woord: bestudeer dit en verstaan dan dit wat God beplan vir hierdie dispensasie of eeu.

No comments: