Sunday, 23 November 2014

Openbaring #16: Die verborgenheid van die wegrapingsgebeurtenis
Die boek Openbaring en die Verborgenhede in die Nuwe Testatment mbt: 


Die verborgenheid van die wegrapingsgebeurtenis


Die Kerk is 'n Ou Testamentiese verborgenheid en as sulks is die wegraping van die Kerk ook vanselfsprekend 'n verborgenheid


Die Kerk, sowel as die wegraping van die Kerk, is dus 'n Nuwe Testatmentiese verborgenheid geopenbaar.


Paulus het hierdie verborgenheid aangaande die wegraping van die kerk aan die gemeente van Korinte geopenbaar ( 1Kor 15:15-53) Sien ook 1 Thess 4:15-17.


Die Wegraping van die Kerk kan saamgevat word en in 4 besprekings punte opgesom word:

1) Die wegraping vs die sigbare Wederkoms van Jesus Christrus (Volgende) 

2) Die leerstelling van die wegraping (Daarna) 

3) Wanneer sal die Wegraping plaasvind (Dan )

4) Die wegraping en die boek Openbaring (Laastens) 


Chronologies sal ons sien: aan die einde van die Kerkera (Op. 2-3), die wegraping van die Kerk (Op. 4:1), daarna die Groot Verdrukking (Op. 6-19:10) dan , aan die einde daarvan die sigbare Wederkoms van Jesus Christus (Op 19:11).


1Th 5:9 Want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur onse Here Jesus Christus

Volgende dus die Wegraping vs die sigbare Wederkoms van Jesus Christrus. Lees hier

No comments: