Thursday, 13 November 2014

Openbaring #11: Die verborgenheid van Israel se verwerping verduidelik

Die boek Openbaring en die Verborgenhede in die Nuwe Testatment mbt:


Die verharding van Israel…… (nog steeds deel van die lesing oor Israel se verlede)...


Alreeds bespreek : Israel se verwerping Rom 9:1-29 Lees hier

Wie is die Jode wat glo? Lees hier


Nou dan: Israel se verwerping verduidelik Rom 9:30 – 10:21


Weereens om beter te verstaan kan hierdie gedeelte in 4 ondeskeie onderafdelings bespreek word.


1) Rom 9:30 -33: Israel het probeer maar ook gefaal in die doel OM DEUR WERKE geregtigheid te verkry. In teenstalling daarme verduidelik Paulus dat die heidene ( nie Jode) dit verkry DEUR DIE GELOOF ( nie deur werke nie).


2) Rom 10: 1-11: Paulus bespreek hier sy begeerte dat Israel gered word. Israel bly egter in gebreke om onderskeid te maak tussen wettiese geregtigheid en geregtigheid deur die geloof. Israel is onkundig mbt “geloof in Christus” en Paulus stel dit duidelik dat die doel van die Wet nooit die wyse van saligheid was nie.


3) Rom 10:12-13: Paulus beklemtoon dat daar geen verskil is tussen Jood en nie-Jood. Die HERE is tog HERE van almal en saligheid wat dus vrylik beskikbaar is, is van toepassing op Jood en Griek. Wie ook al die naam van die Here aanroep , sal gered word.


4) Rom: 10:14-21 Die Jode is onkundig oor die universele verkondiging van die Evangelie. Om die naam van die Here aan te roep, moet jy glo. Om te kan glo moet jy die evangelie hoor. Die evangelie kan nie gehoor word sonder prediking nie. Daar moet iemand geroep word om prediking te gee.


Israel het gehoor, hoor vandag nog , maar kies om in gebreke te bly om daarop te reageer.


Die Ou Testament het dit vooruitgesien en geprofeteer dat die die boodskap na die heidene sou gaan en dat baie van die heidene sou glo en gered word.


Volgende:

Israel se verstroosting tov die hede Rom 11:1-15 Lees hier
Israel se vertroosting van Israel tov die toekoms Rom 11: 16-32  Lees hier

Hierdie dan nog steeds ten doel om te deel dat die KERK NIE ISRAEL VERVANG NIE

No comments: