Wednesday, 28 January 2015

Openbaring #30: Openbaring 1 saamgevat


Die boek Openbaring verloop chronologies, in orde!

Openbaring 1:19 gee die sleutel tot die verstaan van die boek Openbaring:


Op 1:19  Skryf die dinge op wat jy gesien het, die wat is, sowel as die wat gaan gebeur;


wat jy gesien het: Dit wat Johannes gesien het (Op 1): Hierdie professie is vervul

wat is: Die Kerk era (Op 2-3): Hierdie professie is besig om in vervulling te gaan

wat gaan gebeur: (Op 4-22): Hierdie professie is toekomstig, moet nog vervul word.


Chronologies sal daar dus wees die einde van die Kerk era (Op 2-3)

Dan die wegraping van die Kerk (Op 4:1-4)

Daarna die Groot Verdrukking (Dan 9: 24-27, Op 6:1 - 18:24)

Dan die einde van die Groot Verdrukking (Op 19:10)

Dan die sigbare Wederkoms van Jesus Christus (Op19:11)

Meer oor die uiteensetting van Openbaring 1 soos volg: 

Die inleiding tot Openbaring: Lees hier
Die tema van Openbaring: Lees hier
Die groete aan die 7 Gemeentes:  Lees hier
Johannes die Apostel verban op Patmos:  Lees hier
Die verrese (risen) Jesus Christus:  Lees hier

Volgende: Openbaring 2-3 saamgevat: Lees hier

No comments: