Friday, 23 January 2015

Openbaring #28: Openbaring 1 (Deel 4a): Johannes die Apostel verban na Patmos


Openbaring 1 (Deel 4a): Johannes die Apostel verban na Patmos 

(Op 1:9-11) 

Die dinge wat jy gesien het (Deel 1/2)

Op 1:19  Skryf die dinge op wat jy gesien het, die wat is, sowel as die wat gaan gebeur

Vanaf: http://en.wikipedia.org/wiki/John_of_Patmos

Traditionally, this named author is believed to be the same person as both John the apostle of Jesus and John the author of the Fourth Gospel

Adela Collins, a theologian at the University of Notre Dame, writes:
"Early tradition says that John was banished to Patmos by the Roman authorities. This tradition is credible because banishment was a common punishment used during the Imperial period for a number of offenses. Among such offenses were the practices of magic and astrology. Prophecy was viewed by the Romans as belonging to the same category, whether Pagan, Jewish, or Christian. Prophecy with political implications, like that expressed by John in the book of Revelation, would have been perceived as a threat to Roman political power and order.

Op 1:9-11  Ek, Johannes, julle broeder en deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en lydsaamheid van Jesus Christus, was op die eiland wat Patmos genoem word, ter wille van die woord van God en om die getuienis van Jesus Christus.  (10)  Ek was in die Gees op die dag van die Here, en ek het agter my ‘n groot stem gehoor, soos van ‘n basuin, wat sê:  (11)  Ek is die Alfa en die Oméga, die eerste en die laaste, en skryf wat jy sien in ‘n boek en stuur dit na die sewe gemeentes wat in Asië is: na Éfese en Smirna en Pérgamus en Thiatíre en Sardis en Filadelfía en Laodicéa.

Johannes was omrede sy geloof (terwille van die Woord van God en terwille van die getuienis van Jesus) na die eiland Patmos verban en dit was daar waar hy die groot stem van Jesus Christus gehoor het wat hom die opdrag gegee het om te "skryf wat jy sien in ‘n boek en stuur dit na die sewe gemeentes wat in Asië is: na Éfese en Smirna en Pérgamus en Thiatíre en Sardis en Filadelfía en Laodicéa."

Regte (C) 2011 Raymond D Lombard

Hierdie dan 4/5 mbt Openbaring 1:

Die inleiding tot Openbaring: Lees hier
Die tema van Openbaring: Lees hier
Die groete aan die 7 Gemeentes:  Lees hier
Johannes die Apostel verban op Patmos:   Hierdie skrywe

Volgende: Die verrese (risen) Jesus Christus:  Lees hier

No comments: