Wednesday, 26 June 2013

Die realiteit van die keuse wat ons almal moet maak, is wonderlik sowel as verskriklik.

Regte (C) Raymond D Lombard
Heb 9:27 En net soos die mense bestem is om een maal te sterwe en daarna die oordeel,


Mat 7:13-14 Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. (14) Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind.

Ons reis (bestemming) in die lewe lei direk na die hemel, of direk na die hel.

Dit is dus korrek om te sê dat die naaste van die wat glo in Christus ooit sal kom na die hel, is die huidige lewe op aarde.

So ver as dit die sondaars betref wat nie glo nie in Christus, is die lewe op aarde die naaste wat hulle ooit sal kom aan die hemel.

Die realiteit van die keuse wat ons almal moet maak, is wonderlik sowel as verskriklik.


Ek vra julle om hierdie boodskap aan te stuur na enigiemand wat jul van weet wat nog die Here soek.

Vader, in Jesus naam, spreek ek U seen uit oor hierdie boodskap.

Amen

No comments: