Tuesday, 2 July 2013

Halleluja - Loof die Here

Vandag HERE, seen asb ryklik die lesers hiervan, vermeeder hul grondgebied , geestelik, sowel as werelds.

Gee dat U hand met hul sal wees.

Sal U asseblief alle onheil afweer, sodat geen smart hul sal tref nie!

Dit Here is my gebed vir die leser, hul naastes, hul families, hul vriende en ja, selfs hul vyande.

In en deur die wonderbare naam Jesus Christus

Ons Saligmaker.

Amen.

No comments: